Gram Publicaties

Maakt en verzorgt uw trainingen on the job zoals - Nederlandse bedrijfscorrespondentie
- Nederlandse spelling en grammatica
- Notuleren
Redigeert uw teksten zoals - romans, essays, columns
- (semi-) wetenschappelijke teksten - scripties/papers op hbo- en universitair niveau
- zakelijke teksten Verzorgt uw zakelijke correspondentie

 

En schrijft uw teksten voor sites, folders en leaflets