Voeg een productbeschrijving toe met informatie di

“Was Reitsma werkelijk uit zijn lijf getreden of had hij dat slechts gedroomd?”

Na een ongeluk in het Friese Ferwert belandt een man zwaar gewond in het ziekenhuis. Na zijn operatie­ besluiten de artsen dat het verstandig zou zijn hem in een kunstmatige coma te brengen. Tijdens de comadagen herbeleeft hij delen van zijn verleden, maar hij komt ook in aanraking met andere werelden. Later interpreteren hij en een aantal anderen dat het hier om bijna-doodervaringen ging. Maar bestaat dit fenomeen?

Met humor en door de ogen van verschillende personages met wie de man te maken heeft wordt er over zijn belevenissen het jaar erna gesproken. Ook wordt er een middeleeuws document vertaald dat verwijst naar een vroege (5de-eeuwse?) bijna-doodervaring.

 

Deze roman is geen leerstellig stuk, het is een roman. Wel wordt de (literair geschoolde) lezer geconfronteerd met vragen waarop hij/zij/het zelf een antwoord moet geven. Doelgroep is iedere lezer die geïnteresseerd is in vragen rond dood en leven en mogelijk eveneens in paranormale verschijnselen.

Er zijn drie delen: delen 1 en 3 zijn geschreven in de derde persoon; deel 2 vanuit een ik-perspectief.