Deel I: Binnenwereld

 

Vertraagde woede

In het titelverhaal herinnert de hoofdpersoon zich zijn vriend F., die hij uit het oog verloren is. De ik reist eemaal per week naar Texel voor zijn werk en ziet dan verschillende typetjes in het wachtlokaal bij de Texelse boot, Hij vermoedt dat F. en hij in het verleden Koot en Biepersonages op heb losgelaten zou hebben. Hij herdenkt hun gezamenlijke reizen, hun avonturen en realiseert zich op zeker moment dat hij woedend is vanwege het feit dat hij niet weet waarom F. met hem gebroken heeft: een wat late woede, een vertraagde woede. Zie hiernaast voor een fragment.

 

Parijs, drie jaar later

De hoofdpersoon viert met zijn vrouw Rineke de kerst in Parijs en doet allerlei plaatsen aan die hij en F. drie jaar daarvoor gezien hebben.

 

Verval

De laatste levensjaren van Hennie Heutink, de moeder van de hoofdpersoon. Zij verloor in WO II haar verloofde en is nooit over dat verlies heengekomen. Zij uit dat verdriet en haar woede echter nooit. In hoeverre is dat er de oorzaak van dat haar narrigheid de huiselijke sfeer regelmatig verpestte.  Ja, ze had wel eens wat liever mogen zijn, erkende zij op het laatst. 

En toch: de liefde van haar zoon, de hoofdpersoon, is er nog altijd!

 

Tuinvogeltelling

Aan het graf gezeten vraagt de hoofdpersoon zich af of hij de woede over kunst, de maatschappij, wat dan ook, geincorporeerd heeft. Of is hij toch nog steeds een bekommerde socialist?

Kijk hiernaast voor een fragment.

 

Op zoek naar Geer

Als de verloofde van zijn moeder was blijven leven, was de hoofdperoon een volle neef van de volkszanger Gerard Joling geweest. Wie was deze verloofde. Alle internetinformatie wordt bijeengeharkt, documentatie wordt geraadpleegd en uiteindelijk is er een beeld ontstaan van de man die nooit de vader van de hoofdpersoon werd.

 

Jan K., mijn opa

De grootvader van de hoofdpersoon was bij uitstek een persoon die nooit last had van vertraagde woede: indien nodig ramde hij erop los. De heldendaden van deze bijzondere man worden in dit verhaal beschreven. Een held? Of gewoon een agressief manneke?

 

Over onkunde en onwil

In dit verhaal is de hoofdpersson een docent die met een collega discussieert over de desinteresse van zijn leerlingen. Maar was hij zelf zo veel anders in zijn schooldagen? En is er terechtgekomen van zijn vroegere illusies?

Deel II: Buitenwereld

 

Leo

Het verhaal over een man die eenzaam sterft in den vreemde. Noch zijn vrouw, noch zijn zoon begeleidt hem in zijn laatste uren.

 

Melancholy blues

In dit verhaal vraagt een van de personages zich af wat melancholie eigenlijk is. "Melancholie vertoont in mijn ogen raakvlakken met traditionalisme en dat op haar beurt is niet veel meer dan versteende woede", zegt de neef van de hoofdpersoon. Net als Leo speelt dit verhaal zich af in een Nederlandse enclave in Frankrijk.

 

Ontmoetingen in Laos en Cambodja

De hoer, de hoerenloper, de inhalige hoteleigenares, de wandaden van de VS, de slome caissiere, de bureaucratie, de stereotype backpackster: er is voldoende om je kwaad over te maken wanneer je reist.

 

El doctor

De hoofdpersoon komt terecht in een klein ziekenhuis, hoog in de Andes. Zijn bloeddruk is veel te hoog en wil maar niet minderen en zijn kaka komt ook maar niet. De doctor is een man die weggelopen lijkt uit een verhaal van Marquez, maar is hij te vertrouwen?

 

De benen van O.

Zijn vriend F. en de hoofdpersoon zijn in de Sinaiwoestijn wanneer er een legereenheid stopt. Uit een jeep stapt Jacky Onassis. Wanneer zij vertrekt, probeert F. een foto van haar te maken, maar meer dan haar prachtige benen krijgt hij er niet op. Het eten dat de groep achterlaat, wordt door de hongere vrienden verslonden. De hoofdpersoon wordt ernstig ziek...

 

De matriarch

Een oude vrouw uit Den Haag lijkt zo weggelopen te zijn uit een boek van Louis Couperus. Wie is zij en wat bedisselt zij in Sri Lanka?

 

Vorpheaks reis, een verhaal uit Cambodja

Wanneer de heilige krokodil die zijn dochter, prinses Vorphaek, verslonden heeft, gevangen wordt, is de koning zo woedend dat hij het dier doodt. Indien hij dat niet gedaan had, had zijn dochter nog geleefd. Woede was hier bepaald geen goede raadgever.

Lees hieronder een gedeelte van dit verhaal als strip.

 

Eeuwige liefde, een verhaal uit Bhutan

Een verhaal met een happy end om deze bundel te besluiten. Na vele reincarnaties krijgen ze elkaar. Er is nog hoop, gelieven! Is het niet nu, er komt een tijd!